Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor. Koşan alacak peşin ödeyene indirim

Ev kiralarındaki yükseliş sürüyor. Her sene kiracıların kabusu olan zam, bir çok ailenin bütçesini allak bullak ediyor. Her kiracının hayalini ise bir arsa alarak üzerine başını sokacak bir konut kondurarak kiradan kurtulmak süslüyor.

Türkiye’de hem tatil, hem yatırım, hem de emeklilik hayatı denince akla gelen ilk illerimizden olan Muğla’daki 3 ilanda fiyatlar 85 bin TL’den başlıyor.

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde yer alan 3 ilan için tahmin edilen ihale bedelleri en ucuzu 85 bin TL, en pahalısı ise sadece 140 bin TL.

İhale yoluyla satılacak olan ancak konut imarı bulunmayan taşınmazlar için yaklaşık tahmin edilen ihale bedelinin yüzde 30’u kadar ihale teminat bedeli yatırmak gerekiyor.

İhale sonuçlandığında ise ihaleyi kazananlardan bu teminat bedeli düşülerek tahsilat yapılırken, ihaleyi kaybedenlere yatırdıkları teminat bedelleri iade ediliyor.

İşte madde madde o imkanlar.

Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde 20 indirim,

Yüzde 25’i peşin alınan taşınmazın satış bedelinin geriye kalan kısmının azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilme,

Satış işleminde KDV muafiyeti,
Düzenlenen belgelerin vergi, resim ve harçtan muafiyeti,
Satışı yapılan taşınmazın, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisinden muafiyeti,

İhaleye Katılım Şartları

Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
Gerçek ve tüzel kişilerin tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
Gerçek ve tüzel kişilerin ihale saatinden önce (tahmin edilen bedelin yüzde 10’undan az olmamak üzere yüzde 30’una kadar) geçici teminatı yatırmış olmaları,

İşin gereğine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya Emlak/Millî Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiler, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge vermeleri gerekmektedir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir